Strandvisan
   
Mel.: Anchor´s aweigh Text: Tjalle
   
Vaja mot himmel blå – högt vårt standar
Ingen behöver fråga – för din ära vi allt våga
Segrarna skall vi nå – under fanfar
Arm uti arm vi tåga
hand i hand hurra för gamla Strand
   
Idrottskamrat du kan – stolt blicka upp
upp mot vår Strandarfana
framåt går den utav vana.
Vi som en enda man – i samlad tropp
följt hennes segerbana
hand i hand hurra för gamla Strand
   
Och i all framtid skall – stolt vårt banér
vaja mot nordisk himmel
om vi skiljs i världens vimmel.
Vi dock vår Glysisvall – framför oss ser.
Trofast vi knutit banden
hand i hand hurra för gamla Strand.
Ladda ner en mp3-fil av Strandvisan (500kB).
Inspelningen gjordes till
90-årsjubileet år1991