Klubbens förste ordförande
F.J. Brink

Kustuppsyningsman F.J. Brink var klubbens förste ordförande. Han var som en far för de unga pojkarna i den nystartade idrottsföreningen och söndag efter söndag, vid de många skidtävlingarna, tog han tid och förde protokoll.
Den första styrelsen bestod i övrigt av Johan Ehn, v.ordf., Gustaf Sundman, sekr., Bror Östlund, kassör och Alf Lundqvist, materialförvaltare. Stadgarna uppgjordes av Gustaf Sundman.
Det fanns fler motigheter än bara ekonomin att bekämpa. Det var en kamp för att få in i det allmänna medvetandet, att idrotten hade betydelse för härdande och stärkande av ungdomen. En allmänt utbredd åsikt var nämligen under dessa första år, att de som kunde ge sig till att springa på landsvägarna eller sparka på en boll, måste vara mer eller mindre "snurriga" och ofta hände det, att de som deltagit i träning eller tävling, vid hemkomsten fick smaka käppen för sitt "påhitt".

Man såg många utslag av allmänhetens oförstående för idrotten denna tid. Småpojkarna i Strand hånades också av de äldre i andra idrottssammanslutningar, vilket alstrade en fast beslutsamhet hos våra pojkar att ge hånarna betalt en gång i framtiden.
Strands idrottsförening räknar sina anor från augusti 1901, då nuvarande namn antogs. Men redan i januari 1897 bildades en förening under namnet Strands Skidklubb.
Medlemmarna i utgjordes av pojkar i 10-12årsåldern från kvarteren intill kyrkan och skidklubben blev mest en klubb för lek och yra. Sitt namn fick den efter stadsdelen Strand.
Under denna tid bedrevs huvudsakligen skidsport,

men redan sommaren 1899 utökades det stora programmet med fotboll, varför namnet Skidklubb ej längre dög, utan ändrades till Idrottsföreningen Strand. Fotbollsträningarna ägde rum nedanför dåvarande Hotell National. Ekonomin var under dessa första år synnerligen skral, varom det faktum vittnar, att den första fotbollen måste hyras för 50 öre i veckan, då föreningens kassa ej mäktade bestrida utgiften för inköp av en träningsboll.

Uppgifter ur Strands jubileumsskrift 1901-1951