Gertrud Engströms minnesfond
Gertrud var en hängiven Strandledare. I synnerhet ivrade hon för att damidrotten skulle få en starkare ställning i föreningen. Vid hennes bortgång i början av 70-talet donerade släkten en summa pengar, som skulle användas till ett uppmuntringspris. Det skulle utdelas årligen (t.o.m. 2004) till en lovande flicka i konståkning eller friidrott.
Hör av Dig till webmaster, om Du har foto på någon av pristagarna.
 
2004
Mina Sundkvist
Friidrott

2003
Matilda Norin
Konståkning

2002
Ida Sjöström
Friidrott

2001
Sara Westrin
Konståkning

1999
Anna-Karin Larsson
Friidrott

1998
Lina Quick
Friidrott
1996
Helena Anderzon
Friidrott

1995
Jenny Ganze
Friidrott

1994
Linda Johansson
Konståkning
1993
Jessica Eriksson
Friidrott
1992
Linda Zetterlund
Friidrott
1990
Karolina Olsson
Konståkning
1989
Marie Hörnfeldt
Konståkning
1988
Eva Larsson
Friidrott
1987
Malin Jonsson
Konståkning
1986
Anette Sallander
Friidrott
1985
Christina Östh
Konståkning

1984
Ann-Christine  Westermark
Konståkning
1983
Anna Ahlqvist
Friidrott
1982
Barbro Lindqvist
Friidrott
1981
Kajsa Forsgren
Konståkning
1980
Anna Hamberg
Friidrott
1979
Karin Svingstedt
Friidrott
1978
Anna-Li Sundh
Konståkning
1978
Lena Nygren
Friidrott
1977
Zuzana Nezadalova
Konståkning
1976
Ingrid Lindberg
Friidrott
1974
Lena Svensson
Friidrott
1973
Eva Libell
Friidrott