Bengt Holmberg
ordförande
 
     
  Ann-Christine Kristoffersson
  Mats Näsman
vice. ordf., sekr
Tord Wixner
kassör
 
Sture Åkesson
ledamot
Anki Kristoffersson
klubbmästare
anki.kristoffersson@
bilbolagetlv.se
 
Anna-Karin Mohlin
ledamot
Jan Johansson
ledamot
  Thomas Wik
 

Lars Nordström
ordf
.
friidrottssekt
 

Kalle Hellstrand
ordf.
fotbollssekt
 

Thomas Wik
ordf.
handbollssekt
wiik@bredband2.com

Stefan Wimo
suppl.
konståkningssekt
 

Ragnar Sundberg
hedersordförande
ragnar_sundberg@
mail10.calypso.net

 

Hela styrelsen sammanträder till ordinarie möte varannan månad.
Den består då av sju ordinarie ledamöter och fyra sektionsordföranden.
De ordinarie ledamöterna bildar ett arbetsutskott,
 som sammanträder vid behov, men minst en gång i månaden.