Strands IF’s Minnesfonder
 

Det finns möjlighet att t.ex hedra någon som gått bort, eller på annat sätt uppvakta någon, med en gåva inbetald till Strands IF’s minnesfonder.

Strands IF’s Jubiléumsfond är benämningen på den fond som idag är levande i föreningen. Fonden instiftades i samband med Strands IF’s 100-års jubiléum år 2001 och delar årligen ut ett pris till en ledare i föreningen. I jubiléumsfonden har nu även resterna av andra äldre fonder samlats.

Gör så här: Betala in en valfri summa via bankgiro, så får du ett stilfullt bevis i A5 format som kan lämnas till begravningsbyrån eller användas som gåva till någon. Besök eller kontakta vårt kansli så får du veta mer.

Strands IF, styrelsen

 


Använd följande Bankgirokonto: 213-6273
Märk talongen, ”Jubiléumsfonden”