Vårt kansli och vår Klubblokal.

Lokalerna är våra gemensamma.
Vår nya klubblokal ligger på Hamngatan. Den är nu ganska välordnad. Arkivet är genomgånget och uppställt sektionsvis. Tidningsurklippen finns uppställda inne i klubbrummet. Till arbetsrummet för sektioner har sektionernas ledare och instruktörer möjlighet att slinka in och utföra det arbete som behöver göras. Det finns nödvändig kontorsutrustning där.


Klubbrummet en påminnelse om vår långa historia
Prisskåpen är gallrade på så vis att de äldsta pokalerna står synliga och de kompletteras med ett ganska stort urval av priser för olika epoker. Prissamlingen är nu nyputsad. Tack Carin och Birgitta för den arbetsinsatsen! Även här finns en strävan att hålla ihop sektionerna, fotboll i sitt skåp, handboll i sitt o.s.v. De priser som inte exponeras i prisskåpen står i förråd och underskåp. En alldeles speciell del av prissamlingen utgörs av den Sundmanska donationen, som finns i det låga skåpet under porträtten av våra första hedersordföranden, Kalle Gustafsson och Gustaf Johansson. Ivar Sundman var en av våra pionjärer. Han var med vid grundandet av föreningen 1901 hemma hos herr Henrik Jonsson i Åvik. Han blev en av föreningens genom tiderna största idrottmän. En mångsysslare av klass. Särskilt firade han triumfer på fotbollsplanen. Han ägde en alldeles speciell utstrålning, både på och utanför idrottsbanan. In på ålderns höst var han vinterbadare och hade en alldeles egen vak, där det gamla kallbadhuset låg i Sundmans ungdom. När han dog visade det sig att han donerat sin stora prissamling till Strand. På hans gravsten står inristat: Han grundade Strands Idrottsförening.
Priserna och porträtten påminner om vår stolta 100-åriga historia.
 

Våra tidigare klubblokaler -en liten historisk tillbakablick.

De första mötena i medlemmarnas hem
Protokollen visar att de första mötena hölls hemma hos medlemmarna. Det måste ha blivit ganska trångt emellanåt, för ofta var det allmänt möte, till vilket alla medlemmar var inbjudna.

Kaféepoken
Snart började dock stadens idrottsföreningar att utnyttja kafélokalerna för sina möten, varje idrottsförening i sitt kafé. Strand höll alltid till på Garagekaféet. Huset där det var inrymt är nu rivet, men låg ungefär där HT.s ingång nu är belägen. Där stod också det äldre av de prisskåp som nu finns i klubblokalen.

Den första egna lokalen
På Garagekaféet var man kvar ända till senare delen av 1960-talet. Då fick föreningen en egen lokal i källaren till ett av husen på Solbacka. Där huserade vi ganska länge, och dit kom också vår förste anställde. Det var Gustaf Roos, en hedersman, vilkens styrka dock mera låg på det sociala området än på det kamerala. Han var fanatisk strandare och följde fotbollslagets öden ända upp i sen ålder. Många minns honom. Han satt alltid tillsammans med Karl-Erik Åhlén på Glysisläktaren, när Strand spelade. Båda har gått bort för några år sedan. Det var alltid trevligt att komma in i lokalen och hälsa på Gustaf.
Sedan har vi haft många anställda som gjort bra insatser, men speciellt ska ändå Mary Dahnell, Carl-Göstas fru framhållas. I årtionden hade hon i det tysta gjort idéella insatser för föreningen. Hon fortsatte i den stilen även sedan hon blivit anställd.

Flytten till Kålhagsgatan
När ungdomsarbetet i föreningen växte och allt mer arbete skulle utföras i källaren på Solbacka, så började lokalerna att kännas för små. Vi fick också flera anställda. Jakten på nya lokaler startade, och vi tyckte, att vi fann dem på Kålhagsgatan 3. Det var också en källarlokal, men större och något ljusare. Här utfördes mycket arbete och här hade vi periodvis ända upp till fyra anställda. Det var Mary, Jannike, Ulla, och också Lars Holm, som en tid var vår föreningskonsulent. Hit kom också såsmåningom Lennart, Björn och Agneta. Alla inte på en gång naturligtvis.

Flytten till Furulundsvägen
Lokalerna på Kålhagsgatan visade sig innehålla svampsporer - och var inte lämpliga att permanent vistas i . År 1993 flyttade vi därför upp till Furulundsvägen. Först då sa vi även upp den gamla lokalen på Solbacka. Den hade då under många år drivits av supporterklubben.
Lokalerna bredvid PRIX på Furulundsvägen, var bra kontorslokaler, men mindre bra som klubblokal, och dessutom låg de ocentralt. När vi började söka nya lokaler var dock det avgörande, att de blev för dyra för oss.
Nu ska vi hoppas att vi funnit lokaler, där vi kan stanna för en längre tid.